Oppnå selvutvikling gjennom hverdags-sjamanisme

Sjamanisme er en dyp form for selvutvikling. Det hjelper deg til å bli mer i balanse, frisk og glad.

Nå tilbyr jeg tre gratis videoer med guidet meditasjon, trommereiser og healing. Da kan du sitte hjemme hos deg selv og ta behandlingen når du ønsker. Lykke til

 

Når vi gir slipp på gamle mønstre som ikke lenger gangner oss, kan vi få en ny og bedre hverdag

Gratis prøvevideo

Velkommen til å prøve en gratis video med guidet meditasjon, trommereise eller healing. Om du vil jobbe videre med selvutvikling, kan du tegne et abonnement. Da får du tilgang til hele biblioteket med videoer. Det koster kr 300,–  pr. år eller kr 100,– pr. enkeltvideo.

Online videobehandlinger

Velkommen til selvutvikling med Hverdags-Sjamanisme.

Her finner du videoer med guidet meditasjon, trommereiser, healing og frie trommereiser. Med disse videoene ønsker jeg å hjelpe deg med å gi slipp på det som hindrer deg i å få en bedre hverdag. Du vil oppnå mindre overtenkning, smerte og frustrasjon. Jeg vil også vise deg hvordan du kan få mer glede og ro i hverdagen.

Du kan tegne abonnement for et år av gangen til kr 300,– (og ingen bindingstid) eller kjøpe enkeltvideoer til kr 100,– pr. stk.

Om du vil dypere i selvutviklingen kan du også bestille en personlig fjernhealing.

Velkommen!

Disse guidede meditasjonene vil kunne hjelpe deg med hverdags-problemer.

Det å kunne gi slipp på uønsket og gjentagende grubling vil lette hverdagen og gi deg mer energi.

Det er ikke så lett å klare å gi slipp helt alene, men disse meditasjonene hjelper deg med å komme i dybden og få kloke svar fra åndeverden.

Det er ikke slik at alle problemer alltid forsvinner med en guidet meditasjon, men du kommer godt på vei og får nyttig informasjon til å jobbe videre. Man kan også ta reisen flere ganger for å få best mulig resultat.

Du trenger ingen forkunnskaper, bare legg deg ned, slapp av og nyt meditasjonene.

Ønsker deg en dyp og god selvutvikling med disse guidene meditasjonene

Lykke til!

– Kristine

Trommereiser er en form for guidet meditasjon, men den tar deg dypere i deg selv. Om du ikke er vant med tromming kan du starte med en guidet meditasjon og gå dypere med trommereiser når du er klar for det.

Trommereisene vil hjelpe deg med hverdagsproblemer som for mye grubling, mangel på energi og for mye smerter.

Det er ikke så lett å gi slipp helt alene, men med trommereisene kommer du mye dypere i deg selv og får kloke svar fra åndeverden.

Det er ikke slik at alle problemer alltid forsvinner med en trommereise, men du kommer godt på vei og får nyttig informasjon til å jobbe videre. Man kan også ta reisen flere ganger for å få best mulig resultat.

Du trenger ingen forkunnskaper for å ta disse trommereisene.

Men det er en fordel om du tar en av reisene for å finne kraftdyr først, da det vil hjelpe deg på de andre reisene.

Det er ikke farlig å ta en trommereise. Om du skulle bli skremt er det bare å lukke opp øynene og du er tilbake her og nå.

Ønsker deg en dyp og god selvutvikling med disse trommereisene.

Lykke til!

– Kristine

Disse healingvideoene hjelper deg å gi slipp på uønsket følelser, hendelser eller smerte.

Du trenger ingen forkunnskaper for å ta disse videoene, og du velger selv om du vil ligge eller sitte. Det kan være lurt å lukke øynene for å kjenne bedre etter, men gjør som du vil.

Det er ikke slik at alle problemer alltid forsvinner med en healing men du kommer godt på vei og får nyttig informasjon til å jobbe videre. Man kan også ta healingen flere ganger for å få best mulig resultat.

Ønsker deg en dyp og god selvutvikling med disse healingene.

Lykke til!

– Kristine

Her bestemmer du selv intensjonen og jeg trommer for deg.

Personlig
fjernhealing

Når du  bestiller personlig fjernhealing, benyttes sjamanistiske terapiformer i tillegg til flere forskjellige healing-former.

En personlig fjernhealing kan hjelpe deg til å komme dypere i deg selv og til å gi slipp.

Du kan bestille time på ved å sende e-post til [email protected]

Gleder meg til å høre fra deg!

Jeg har har jevnlig samtaler med kjente sjamaner. Disse kan du se opptak av her. 

Sjamanisme

Hva er sjamanisme og hvor kommer det fra?
Sjamanisme er en dyp form for selvutvikling hvor man bruker energier fra naturen. Målet er å gi slipp på gamle mønstre som skaper grublinger og ubalanser. Sjamanisme gir deg mulighet til å få mer energi, glede og balanse i livet.

Sjamanisme er den eldste formen for åndelighet som finnes i urbefolkning i alle verdensdeler.

Den har mange fellestrekk selv om den kommer fra Sibir, Australia, Amerika, Norge, Afrika eller Irland.

Den første gangen ordet sjaman dukket opp, var i Sibir, og det for over 4000 år siden – eller mer.

Hvilke typer av sjamanisme finnes?

I hver verdensdel finnes forskjellige typer sjamanisme. I Norge har vi en godt bevart del gjennom samene. Her kalles Sjamanen for en Noaide.  Selv om det varierer litt fra hver enkelt gren, har de forskjellige  verdensdelene mye til felles.

En Amerikaner ved navn Mikael Harner jobbet hele sitt voksne liv med å samle inn informasjon, utføre forskning og lage en moderne form for sjamanisme.  Den kalles nå for Core- Sjamanisme.  Det er denne som utøves mest i vesten og blomstrer opp nå.

Men det er ingen fast regel på hvordan man eksakt skal utføre øvelsene, men at man tilpasser det til sitt eget.

Felles for alle typer sjamanisme er respekten og ydmykheten for naturen, dyrene og alt levende. Alt er besjelet.

Hva kan behandles med sjamanisme?

I lov om markedsføring av alternativ behandling heter det

«Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykket».

Vi har ikke lov til å si at sjamanisme hjelper for noen konkret sykdom, men kun for generelle lidelser.

Sjamanisme har vært benyttet i år tusener mot alt. Urbefolkningen så på sjamanisme som en del av hverdagen. De benyttet kunnskapene til sjamanen for å finne mat,  holde seg frisk, kurere sykdom, ritualer ved overganger som f.eks. konfirmasjon , forberedelse til død , tyde drømme, egenutvikling m.m.

Sjamaner i dag blir ofte brukt for å hjelpe til med ubalanser fysisk, mentalt eller åndelig. Sjamanisme kommer i tillegg til skolemedisin ikke i stedet for.

Hva skjer i kroppen ved en sjamanbehandling og hva kan det hjelpe for?

Nøyaktig hva som skjer i kroppen vet vi ikke, da disse måleinstrumentene ikke er oppfunnet. Det vi vet er at kroppen får hjelp til å balansere seg og gjenopprette funksjoner slik den skal være. Man får også hjelp til å gi slipp på gamle mønstre slik at en ikke trekker til seg ubalanser eller problemer som skaper sykdom.

Sjaman-behandlinger gir en energiutveksling som setter i gang prosesser i kropp og sjel for å oppnå ny balanse. Energien kan balansere problemer fysisk, mentalt, emosjonelt eller åndelig. Alt skjer i samarbeid med pasentens frie vilje, og hva den tillater skal skje. Man kan ikke jobbe på noen som ikke selv har godkjent behandlingen. Sjamanen jobber med healing, men ikke alle healere er sjamaner.

Hvordan behandler en sjaman?

Noen har et eget kontor som klienten kommer til og andre drar hjem til klienten.

En sjaman bruker hjelp fra naturen, dyrene og alt som lever for å behandle. En behandling starter med å be om hjelp fra disse kreftene og sjamanen lar energien fra hjelperne flyte gjennom seg.

En sjaman bruker gjerne tromme, rasle, krystaller, ild m.m. som hjelp i arbeidet.

Klienten kommer med et konkret problem og sjamanen setter en klar intensjon sammen med klienten for behandlingen. Behandlingen kan ta fra noen minutter til flere timer. Sjamanen kan også behandle på avstand.

Kjente behandlinger innen sjamanisme kan være:  Guidede meditasjoner, sjelehenting, ekstraksjon, trommereiser, rensing av hus, forskjellige typer healing m.m.

Jeg har gått og går kurs hos :

Eirik Myrhaug: www.livstreet.com

Von og Tom Elngelbrecht: www.sjamanisme.no

Astrid Ingeborg Swart: www.sarahkkas.com

Øyvind Martinsen: www.saivolight.com

Hvor mange behandlinger trenger du?

Det avhenger av problemet. Men klienten bør merke en forskjell etter første behandling.

Hvem kan ikke behandles med sjamanisme?

Alle kan behandles, men bare med eget samtykke. Man kan ikke behandle en som ikke vet om det, eller som ikke er enig.

 

Målet er å gi slipp på gamle mønstre som skaper grublinger og ubalanser. Sjamanisme gir deg mulighet til å få mer energi, glede og balanse i livet.

Healing

Hva er healing og hva betyr ordet?

Healing kommer fra det engelske ordet «to heal», som betyr å gjøre frisk. Det er ingen spesielle regler eller måter en kan gjøre healing på. Noen foretrekker å legge hendene på pasienten, andre sender kun energi fra sine hender. Healing defineres ofte som utveksling av energi mellom terapeut og pasient. Det fungerer fint å heale på et menneske som ikke er i nærheten av terapeuten, det kalles fjernhealing. Healing kan også være å bare være tilstede hos pasienten, og anerkjenne situasjonen og hva pasienten gjennomgår.

Hvilke typer healing finnes?

Det finnes utallige typer healing. De mest kjente her hjemme er Sjamanhealing, Reiki, Reconnection, Soul Body Fusion, Rask Personlig Transformasjon, Livets nøkkel, NLP og Guidet Healing. Jeg jobber med Sjamanhealing, Rask Personlig Transformasjon RPT, Soul Body Fusion og Guidet Healing. Jeg har lært Guidet Healing fra May Irene Wikeby. Du kan lese mer på www.innsikten.no. Soul Body Fusion er startet av Jonette Crowley. Du kan lese mer på www.soulbodyfusion.com.

Jeg har tatt mange utdannelser innen sjamanisme. Du kan se alle skolene under anbefalte skoler og kurs, eller om meg.

Hva kan behandles med healing?

I lov om markedsføring av alternativ behandling heter det

«Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykket».

Vi har ikke lov til å si at healing hjelper for noen konkret sykdom, men kun for generelle lidelser.

Alle ubalanser fysisk, mentalt, emosjonelt eller åndelig kan behandles. Healing kommer i tillegg til skolemedisin, ikke i stedet for. Healing brukes også som selvutvikling for de som ønsker å bli bedre kjent med seg selv og bli kvitt gamle mønstre.

Hva skjer i kroppen ved healing og hva gjør at det hjelper?

Ved en healing kan pasienten kjenne sensasjoner som varme, kulde, vind, prikkinger, bølger, skjelvinger osv. Dette er forskjellig fra person til person. Healing er en energiutveksling som alle kan ha sin egen opplevelse av. Det vil også være forskjellig fra gang til gang. De fleste føler seg meget avslappet etter en behandling.

Nøyaktig hva som skjer i kroppen vet vi ikke, da disse måleinstrumentene ikke er oppfunnet. Det vi vet er at kroppen får hjelp til å balansere seg og gjennopprette funksjoner slik det skal være. Man får også hjelp til å gi slipp på gamle mønstre slik at en ikke trekker til seg ubalanser eller problemer som skaper sykdom.

Healing gir energiutvekslinger som setter i gang prosesser i kropp og sjel for å oppnå ny balanse. Energien kan balansere problemer fysisk, mentalt, emosjonelt eller åndelig. Alt skjer i samarbeid med pasentens frie vilje, og hva den tillater skal skje.

Hvordan behandler en healer?

Dette varierer fra terapeut til terapeut. Ofte blir pasienten lagt på en benk med klærne på. Noen healere behandler også pasienten sittende.

Terapeuten kan legge hendene på pasienten eller holde over. Noen ganger legges hendene der pasienten har problemer, men ikke alltid. Energiene går dit de skal uansett.

Noen healere har faste rutiner på behandlingen. Men de fleste føler og kjenner seg frem til hvor de skal behandle og timene varierer fra pasient til pasient.

Ved fjernhealing avtaler healer og pasient hvordan  og når behandlingen skal foregå.

Det kan være via nett eller helt uten fysisk kontakt.

Hvor mange behandlinger trenger du?

Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten merker forskjell allerede etter første behandling. Optimalt vil man gjerne heale  alt på en time, men om det er mange emner, trengs flere timer. Noen velger også å ha oppfølgingstimer om hverdagen er stressende.

Hvem kan ikke behandles med healing?

Alle kan behandles, men bare med samtykke. Man kan ikke behandle en som ikke vet om det, eller ikke er enig.

Prøv en gratis behandling hjemme

 Sjamanisme er en dyp form for selvutvikling. Det hjelper deg til å bli mer i balanse, frisk og glad.

Nå tilbyr jeg tre gratis videoer med guidet meditasjon, trommereiser og healing. Da kan du sitte hjemme hos deg selv og ta behandlingen når du ønsker. Lykke til!

Disse videoene er ikke i stedet for skolemedisin, men i tillegg til.