Rask Personlig Transformasjon RPT

Hva er Rask Personlig Transformasjon/RPT, og hva betyr ordet? RPT er en metode som kan klarere årsaken og roten til emosjonelle, fysiske, mentale og åndelige plager og begrensninger. RPT er startet av Simon og Evette Rose fra Australia. De har utøvd og undervist i dette siden 2009.

Hva kan behandles med Rask Personlig Transformasjon, RPT?
I lov om markedsføring av alternativ behandling heter det » Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykket »

Vi har ikke lov til å si at RPT hjelper for noen konkret sykdom, men kun for generelle lidelser. RPT har vist seg å kunne hjelpe ved følgende tilstander :

  • Noen fysiske tilstander som generelle  smerter.
  • Noen generelle emosjonelle tilstander
  • Noen generelle mentale og åndelige plager og begrensninger
  • Fint for de som ønsker en selvutvikling og bli bedre kjent med seg selv ved å  klarere gamle mønstre
  • Fint for de som ønsker en gladere og lettere hverdag.
  • RPT kommer i tillegg til skolemedisin, ikke i stedet for

Hva skjer i kroppen ved  RPT, og hva gjør at det hjelper?

Hovedprinsippet med RPT er å finne det tidligste resurstraumet for problemene,  ANERKJENNE  og klarere det, og få frigitt de nye ressursene.  Man kan kjenne frysninger, varme, skjelvinger, gjesping o.s.v. i kroppen når terapeuten og pasienten anerkjenner assosiasjonene, men det meste foregår i pasientens underbevissthet.

Hvordan behandler en RPT terapeut?
Ved første behandling forklarer pasienten hvilke problemstillinger den ønsker å få klarert. Pasienten settes i en god stol eller avslappet på en benk og avspenningen kan begynne. Det er viktig at en setter en korrekt og god intensjon med behandlingen først. Terapeuten stiller nå spørsmål og kobler seg «på» pasienten. Nå utveksles healingen . Terapeuten spør alltid pasienten om hvor sterke problemene er fra 0 – 10 når behandlingen starter. Timen avsluttes når problemet er på 0 av 10. Rask personlig transformasjon kan også benyttes til å behandle over “Skype” på nettet. Dette gjør det enklere for mange å kunne ta behandlinger da reisevei ikke spiller noen rolle. Da sitter pasienten avslappet hjemme og terapeuten behandler over nett. Dette fungerer effektivt og bra.

Hvor mange behandlinger trenger du?
Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten  merker  forskjell allerede etter første behandling.  Optimalt vil man klarere så mye som mulig på en time, men er det mange emner trengs flere timer.

Hvem kan ikke behandles med RPT?
Alle kan behandles.

 

Bestill en time i dag!

Bestill time via min bookingside eller ring meg direkte på tlf. 400 64 925