Rask Personlig Transformasjon RPT

Hva er Rask Personlig Transformasjon/RPT, og hva betyr ordet? RPT er en av de raskeste, tryggeste og mest effektive healingteknikker i dag. RPT foregår som en “prate- healing”. Terapeuten setter pasienten i en avslappet tilstand, for å finne det første referansepunktet (et ressurstraume) for en følelse, som senere har gitt fysiske eller mentale problemer og begresninger. Når det første traumet er klarert  og de nye ressursene kommer frem, slipper problemene for alltid. De fleste problemene stammer fra “falske” referasepunkter for trygghet. Eks. er : bekymring = trygghet eller nakkesmerter = trygghet. RPT er en metode som klarerer årsaken og roten til emosjonelle, fysiske, mentale og  åndelige plager og begrensninger. Terapien klarerer også det som gjør at du ikke har gitt slipp på dette tidligere. RPT er startet av Simon og Evette Rose fra Australia. De har utøvd og undervist i dette siden 2009.

Hva kan behandles med Rask Personlig Transformasjon, RPT?
I lov om markedsføring av alternativ behandling heter det » Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykket »

Vi har ikke lov til å si at RPT hjelper for noen konkret sykdom, men kun for generelle lidelser. RPT har vist seg å kunne hjelpe ved følgende tilstander :

  • Noen fysiske tilstander som generelle  smerter.
  • Noen generelle emosjonelle tilstander
  • Noen generelle mentale og åndelige plager og begrensninger
  • Fint for de som ønsker en selvutvikling og bli bedre kjent med seg selv ved å  klarere gamle mønstre
  • Fint for de som ønsker en gladere og lettere hverdag.
  • RPT kommer i tillegg til skolemedisin, ikke i stedet for.

Hva skjer i kroppen ved  RPT, og hva gjør at det hjelper?
Hovedprinsippet med RPT er å finne det tidligste ressurstraumet for problemene og ANERKJENNE det og få frigitt de nye ressursene. Det å anerkjenne assosiasjonen, instinktet og når den inntraff for første gang gjør at det klarerer problemet og frigir de nye ressursene. Forandringen skjer både bevisst og ubevisst. De største problemene med å bli frisk og forbli frisk ligger i underbevistheten. RPT korrigerer denne ved anerkjennelsen og problemene blir borte for alltid. Man kan kjenne frysninger, varme, skjelvinger, gjesping o.s.v. i kroppen når terapeuten og pasienten anerkjenner assosiasjonene, men det meste foregår i pasientens underbevisthet.

Hvordan behandler en RPT terapeut?
Ved første behandling forklarer pasienten hvilke problemstillinger den ønsker å få klarert. Pasienten settes i en god stol eller avslappet på en benk og avspenningen kan begynne. Det er viktig med en god avspenning for å kunne nå det underbevisste. Det er viktig at en setter en korrekt og god intensjon med behandlingen først. Terapeuten stiller nå spørsmål og pasienten svarer. Eks er: Hva føler du når du har muskelsmerter? Hva føler du når du føler dette? Osv Dette går helt ned til instinktene som holder oss trygge og ned til ressurstraumet. Dette blir nå anerkjent og nye ressurser gjenskapt. Terapeuten spør alltid pasienten om hvor sterke problemene er fra 0 – 10 når behandlingen starter. Timen avsluttes når problemet er på 0 av 10. Rask personlig transformasjon kan også benyttes til å behandle over “Skype” på nettet. Dette gjør det enklere for mange å kunne ta behandlinger da reisevei ikke spiller noen rolle. Da sitter pasienten avslappet hjemme og terapeuten behandler over nett. Dette fungerer effektivt og bra.

Hvor mange behandlinger trenger du?
Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten  merker  forskjell allerede etter første behandling.  Optimalt vil man klarere så mye som mulig på en time, men er det mange emner trengs flere timer.

Hvem kan ikke behandles med RPT?
Alle kan behandles.

Her kan du se en video som forklarer hva RPT er, og som gir et eksempel på hvordan en behandling kan utarte seg.

Bestill time i dag!

Fyll ut kontaktskjema eller ring meg direkte på tlf. 400 64 925

10 + 7 =