Soneterapi

Hva kan behandles med soneterapi?
I lov om markedsføring av alternativ behandling heter det «Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykket».

Vi har ikke lov til å si at soneterapi hjelper for noen konkret sykdom, men kun for generelle lidelser.

Soneterapeuten kan behandle tilstander som:

 • Betennelse-lignende tilstander og smerter i muskler
 • Betennelse-lignende tilstander i indre organer
 • Generelle hodesmerter
 • Korrigere forbrenning
 • Rensing av indre organer
 • Stabilisering av mage/tarm – plager
 • Menstruasjons-lignende symptomer
 • Barnløshet
 • Stabilisere hormonsystemet
 • Soneterapi kommer i tillegg til skolemedisin, ikke i stedet for

  Hva er soneterapi og hva betyr ordet?
  Soneterapi er også kalt reflexologi. Det betyr at det finnes reflekspunkter som samsvarer med andre steder på kroppen. Ved å behandle ett sted kan man gjøre forandringer på et annet sted på kroppen. I soneterapi behandles føttene for det meste. (Andre steder som også brukes er hendene, leggene og ørene.). Soneterapi stammer fra gamle Indianske tradisjoner og asiatisk legekunst. Soneterapi som behandlingsform anses å være mer en 4000 år gammel.

  Hvilke typer soneterapi finnes ?
  Soneterapi, og hva den omfatter, kan variere noe fra land til land og hvilken skole som underviser i det.

  Soneterapi : Behandling under føttene for å påvirke andre steder på kroppen.

  Reflexologi : Det er som soneterapi, men i tillegg til å behandle under føttene behandles også legger, hender og fingre.

  Øreakupunktur : Øret har også sonepunkter som representerer hele kroppen. I øreakupunkturen benyttes nåler for å aktivere disse. Dette er også kalt Auricoloterapi.

  Behandlingen blandes ofte med massasje for å få maksimal effekt.

  Hva skjer i kroppen ved Soneterapi behandling og hva gjør at det hjelper?
  Hovedprinsippet er at det finnes sonepunkter  under føttene, som reflekterer hele kroppen. Når en trykker på disse punktene vil kroppen sette i gang en utrensing på det stedet i kroppen som sonepunktet reflekterer. Selve utrensingen er soneterapiens virkning. Vi vet ikke 100 % hvordan denne mekanismen fungerer, men at den fungerer. Beskjeden fra sonepunktet under foten, går gjennom kroppen og til sonepunktet den reflekterer. Det vi ikke helt vet, er på hvilken måte den fraktes i kroppen. Det kan gå med nervebanene, blod, lymfer, meridianer eller helt energetisk. Forskning gjort på universitetet i Bergen på soneterapi, viser klare forbedringer på blærekatarr og bihule-problematikk. Faktisk på lik linje med antibiotika, men ingen vet hvorfor det skjer…………   enda.

  Hvordan behandler en Soneterapeut ?
  Ved første behandling tas det opp en grundig anamnese (sykdomshistorie), og det legges en plan for behandlingen. Pasienten blir satt på en benk i en avslappet, sittende stilling. Det trengs kun å ta av fotøy og sokker. Soneterapeuten behandler begge føttene på undersiden, oversiden og begge ytterkantene. Terapeuten trykker, klemmer, drar, knar og tøyer på føttene. Ut i fra hvor og hvordan det kjennes ut for pasient og terapeut vil behandlingen utvikle seg videre. Det er viktig med et godt samspill mellom pasient og terapeut. Soneterapi kan være ømt og litt smertefullt på visse sonepunkter.

  Hvor mange behandlinger trenger du?
  Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten bør merke forskjell allerede etter første behandling, men nøyaktig hvor mange timer hver trenger for å bli helt bra, er umulig å si. Pasienter får ofte hjemmelekser  i form av tøying, trening  og egenbehandling på hender for å bli bedre, og å holde seg frisk. Mange ønsker å ta en vedlikeholdstime hver 4 – 8 uke. Dette er ofte lurt om hverdagen er stressende.

  Hvem kan ikke behandles med soneterapi?
  Jeg jobber ikke på kreftpasienter i en tidlig fase av kreften. Soneterapi egner seg ikke i ved åpne sår på føttene. Jeg behandler heller ikke barn, da soneterapi til tider kan være ubehagelig.

  Bestill en time i dag!

  Bestill time via min bookingside eller ring meg direkte på tlf. 400 64 925