Sjamanisme

 

Hva er Sjamanisme  og hvor kommer det fra?

Sjamanisme er en dyp form for selvutvikling.  Den hjelper personen selv til å bli mer i balanse, frisk og glad.  Når en blir dyktig på sjamanisme kan man hjelpe andre til å bli mer i balanse, frisk og glad.

Sjamanisme er den eldste formen for åndelighet som finnes i urbefolkning i alle verdensdeler.

Den har mange fellestrekk selv om den kommer fra Sibir, Australia, Amerika, Norge, Afrika eller Irland.

Den første gangen ordet sjaman dukket opp, var i Sibir, og det for over 4000 år siden – eller mer.

Sjamanisme er ikke en religion og den tilpasses den enkelte utøver og klient. Som utøver av sjamanisme blir det en livsstil.

 

Hvilke typer av sjamanisme finnes?

I hver verdensdel finnes forskjellige typer sjamanisme. I Norge har vi en godt bevart del gjennom samene. Her kalles Sjamanen for en Noaide.  Selv om det varierer litt fra hver enkelt gren, har de forskjellige  verdensdelene mye til felles.

En Amerikaner ved navn Mikael Harner jobbet hele sitt voksne liv med å samle inn informasjon, utføre forskning og lage en moderne form for sjamanisme.  Den kalles nå for Core- Sjamanisme.  Det er denne som utøves mest i vesten og blomstrer opp nå.

Men det er ingen fast regel på hvordan man eksakt skal utføre øvelsene, men at man tilpasser det til sitt eget.

 

Hva kan behandles med sjamanisme ?

I lov om markedsføring av alternativ behandling heter det » Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykket »

Vi har ikke lov til å si at sjamanisme hjelper for noen konkret sykdom, men kun for generelle lidelser

Sjamanisme har vært benyttet i år tusener mot alt. Urbefolkningen så på sjamanisme som en del av hverdagen. De benyttet kunnskapene til sjamanen for å finne mat,  holde seg frisk, kurere sykdom, ritualer ved overganger som f.eks. konfirmasjon , forberedelse til død , tyde drømme, egenutvikling m.m.m

Sjamaner i dag blir ofte brukt for å hjelpe til med ubalanser fysisk, mentalt eller åndelig. Sjamanisme kommer i tillegg til skolemedisin ikke i stedet for

Hva skjer i kroppen ved en sjamanbehandling og hva kan det hjelpe for ?

Nøyaktig hva som skjer i kroppen vet vi ikke, da disse måleinstrumentene ikke er oppfunnet. Det vi vet er at kroppen får hjelp til å balansere seg og gjennopprette funksjoner slik det skal være. Man får også hjelp til å gi slipp på gamle mønstre slik at en ikke trekker til seg ubalanser eller problemer som skaper sykdom.

Sjaman-behandlinger gir en ergiutveksling som setter i gang prosesser i kropp og sjel for å oppnå ny balanse. Energien kan balansere problemer fysisk, mentalt, emosjonelt eller åndelig. Alt skjer i samarbeid med pasentens frie vilje, og hva den tillater skal skje. Man kan ikke jobbe på noen som ikke selv har godkjent behandlingen. Sjamanen jobber med healing, men ikke alle healere er sjamaner

 

Hvordan behandler en sjaman?

Noen har et eget kontor som klienten kommer til og andre drar hjem til klienten.

En sjaman bruker hjelp fra naturen, dyrene og alt som lever for å behandle. En behandling starter med å be om hjelp fra disse kreftene og sjamanen lar energien fra hjelperene flyte gjennom seg.

En sjaman bruker gjerne tromme, rasle, krystaller, ild m.m. som hjelp i arbeidet.

Klienten kommer med et konkret problem og sjamanen setter en klar intensjon sammen med klienten for behandlingen. Behandlingen kan ta fra noen minutter til flere timer. Sjamanen kan også behandle på avstand.

Kjente behandlinger innen sjamanisme kan være : Sjelehenting, ekstraksjon, trommereiser, rensing av hus, forskjellinge typer healing m.m

Jeg har gått og går kurs hos :

Eirik Myrhaug : www.livstreet.com

Von og Tom Elngelbrecht: www.sjamanisme.no

Astrid Ingeborg Swart : www.sarahkkas.com

Øyvind Martinsen : www.saivolight.com

 

Hvor mange behandlinger trenger du ?

Det avhenger av problemet. Men klienten bør merke en forskjell etter første behandling.

 

Hvem kan ikke behandles med sjamanisme ?

Alle kan behandles, men bare med eget samtykke. Man kan ikke behandle en som ikke vet om det, eller som ikke er enig.

Healing

Hva er healing og hva betyr ordet?
Healing kommer fra det engelske ordet “to heal”, som betyr å gjøre frisk. Det er ingen spesielle regler eller måter en kan gjøre healing på. Noen foretrekker å legge hendene på pasienten, andre sender kun energi fra sine hender. Healing defineres ofte som utveksling av energi mellom terapeut og pasient. Det fungerer fint å heale på et menneske som ikke er i nærheten av terapeuten, det kalles fjernhealing. Healing kan også være å bare være tilstede hos pasienten, og anerkjenne situasjonen og hva pasienten gjennomgår.

Hvilke typer healing finnes?
Det finnes utallige typer healing. De mest kjente her hjemme er Reiki, Reconnection, Soul Body Fusion, Rask Personlig Transformasjon, Livets nøkkel, NLP og Guidet Healing. Jeg jobber med Rask Personlig Transformasjon RPT, Soul Body Fusion og Guidet Healing.  Jeg har lært Guidet Healing fra May Irene Wikeby. Du kan lese mer på www.innsikten.no. Soul Body Fusion er startet av Jonette Crowley. Du kan lese mer på www.soulbodyfusion.com

Hva kan behandles med healing?
I lov om markedsføring av alternativ behandling heter det » Den som tilbyr alternativ behandling, kan i sin markedsføring ikke benytte påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller på annen måte utforme markedsføringen slik at den gir dette inntrykket »

Vi har ikke lov til å si at healing hjelper for noen konkret sykdom, men kun for generelle lidelser

Alle ubalanser fysisk, mentalt, emosjonelt eller åndelig kan behandles. Healing kommer i tillegg til skolemedisin ikke i stedet for. Healing brukes også som selvutvikling for de som ønsker å bli bedre kjent med seg selv og bli kvitt gamle mønstre.

Hva skjer i kroppen ved healing og hva gjør at det hjelper ?
Ved en healing kan pasienten kjenne sensasjoner som varme, kulde, vind, prikkinger, bølger, skjelvinger o.s.v. Dette er forskjellig fra person til person. Healing er en energiutveksling som alle kan ha sin egen opplevelse av. Det vil også være forskjellig fra gang til gang. De fleste føler seg meget avslappet etter en behandling.

Nøyaktig hva som skjer i kroppen vet vi ikke, da disse måleinstrumentene ikke er oppfunnet. Det vi vet er at kroppen får hjelp til å balansere seg og gjennopprette funksjoner slik det skal være. Man får også hjelp til å gi slipp på gamle mønstre slik at en ikke trekker til seg ubalanser eller problemer som skaper sykdom.

Healing gir energiutvekslinger som setter i gang prosesser i kropp og sjel for å oppnå ny balanse. Energien kan balansere problemer fysisk, mentalt, emosjonelt eller åndelig. Alt skjer i samarbeid med pasentens frie vilje, og hva den tillater skal skje.

Hvordan behandler en healer?
Dette varerier også, men ved Guidet Healing blir pasienten lagt ned på en behagelig benk. Alle klær beholdes på.

Pasienten ligger i ro og er avslappet hele timen. Ved Guidet Healing blir hendene til terapeuten guidet – ledet.  Terapeuten blir ledet til hvor på kroppen og hva som skal heales. Noen ganger kan terapeut og pasient utveksle opplevelser under behandlinger og  andre ganger tas det til slutt.

Ved fjernhealing trenger ikke pasienten være i  rommet. Man avtaler bare en tid og pasienten slapper av der han / hun befinner seg.

Ved Soul Body Fusion sitter terapeut og pasient ovenfor hverandre på hver sin stol. Pasienten legger sine hender på lårene med håndflaten opp. Terapeuten legger sine hender oppå pasientens så fingrene dekkes. Så utveksles 2 x 10 minutters healing.

Hovedprinsippet med Soul Body Fusion er å få sjelen permanent mer inn i kroppen og å heve svingningsnivået på cellene i kroppen. Dette gjør at hodet og hjertet blir mer samstemt, en kan ta lettere beslutninger, sykdom kan helbredes og livet blir lettere å leve.

Hvor mange behandlinger trenger du?
Hvor mange behandlinger hver pasient trenger, avhenger av hva problemet er. Pasienten merker forskjell allerede etter første behandling. Optimalt vil man gjerne heale  alt på en time, men om det er mange emner, trengs flere timer. Noen velger også å ha oppfølgingstimer om hverdagen er stressende.

Hvem kan ikke behandles med healing?
Alle kan behandles.

Bestill en time i dag!

Bestill time via min bookingside eller ring meg direkte på tlf. 400 64 925